طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه main quantum number به فارسی main quantum number یعنی چه

main quantum number


شيمى : عدد کوانتومى اصلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها