معنی و ترجمه کلمه main regulator به فارسی main regulator یعنی چه

main regulator


علوم مهندسى : تنظيم کننده محور اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها