طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه main score به فارسی main score یعنی چه

main score


نمره اصلى( در رورشاخ)
روانشناسى : نمره اصلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها