طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه main storage به فارسی main storage یعنی چه

main storage


حافظه اصلى ،انباره اصلى
کامپيوتر : انباره اصلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها