معنی و ترجمه کلمه main unit به فارسی main unit یعنی چه

main unit


علوم مهندسى : واحد اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها