طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه maintain به فارسی maintain یعنی چه

maintain


پشتيبانى کردن ،نگهدارى کردن ،ابقا کردن ،ادامه دادن ،حمايت کردن از،مدعى بودن ،نگهداشتن ،برقرار داشتن
علوم نظامى : حفظ کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها