معنی و ترجمه کلمه maintenance calibration به فارسی maintenance calibration یعنی چه

maintenance calibration


تنظيمات مربوط به نگهدارى
علوم نظامى : تنظيم تعميراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها