معنی و ترجمه کلمه maintenance support به فارسی maintenance support یعنی چه

maintenance support


پشتيبانى نگهدارى
علوم نظامى : پشتيبانى تعميراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها