معنی و ترجمه کلمه majesty به فارسی majesty یعنی چه

majesty


(باضمير )اعليحضرت( بصورت خطاب)،بزرگى عظمت وشان واقتدار،برترى ،سلطنت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها