طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه major cycle به فارسی major cycle یعنی چه

major cycle


بزرگ چرخه ،چرخه بزرگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها