طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه major foul به فارسی major foul یعنی چه

major foul


ورزش : خطاى عمده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها