طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه major premise به فارسی major premise یعنی چه

major premise


روانشناسى : مقدمه کبرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها