طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه majority operation به فارسی majority operation یعنی چه

majority operation


عمل اکثريت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها