طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه majority rule به فارسی majority rule یعنی چه

majority rule


قانون اکثريت( راى گيرى)
بازرگانى : قانون اکثريت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها