طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه make havoc with به فارسی make havoc with یعنی چه

make havoc with


ويران کردن
قانون ـ فقه : خراب کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها