طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه make nothing of به فارسی make nothing of یعنی چه

make nothing of


هيچ پنداشتن ،ناچيز شمردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها