معنی و ترجمه کلمه make-induced current به فارسی make-induced current یعنی چه

make-induced current


الکترونيک : جريان القايى اتصال

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها