طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه maladapted به فارسی maladapted یعنی چه

maladapted


نامناسب ،بى توافق
روانشناسى : ناسازگار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها