طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه maladaptive به فارسی maladaptive یعنی چه

maladaptive


ناهنجار
روانشناسى : ناسازگارانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها