طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه maladminister به فارسی maladminister یعنی چه

maladminister


بد اداره کردن ،بطور سوء اداره کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها