معنی و ترجمه کلمه malleability به فارسی malleability یعنی چه

malleability


باخاصيت چکش خوارى ،نرمى ،قابليت انعطاف
علوم مهندسى : چکش خوارى
عمران : خاصيت چکش خوارى
معمارى : قابليت چکش خوارى
شيمى : چکش خوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها