طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mandatory powers به فارسی mandatory powers یعنی چه

mandatory powers


اختيارات دولت قيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها