طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه manifoldly به فارسی manifoldly یعنی چه

manifoldly


بطور متعدد يا گوناگون ،در چندين نسخه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها