معنی و ترجمه کلمه manipulandum به فارسی manipulandum یعنی چه

manipulandum


روانشناسى : ابزار پاسخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها