معنی و ترجمه کلمه manner به فارسی manner یعنی چه

manner


وضعيت ،وضع ،راه ،روش ،طريقه ،چگونگى ،طرز،رسوم ،عادات ،رفتار،ادب ،تربيت ،نوع ،قسم
علوم نظامى : حالت

کلمات مشابه به manner


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها