معنی و ترجمه کلمه manner به فارسی manner یعنی چه

manner


وضعيت ،وضع ،راه ،روش ،طريقه ،چگونگى ،طرز،رسوم ،عادات ،رفتار،ادب ،تربيت ،نوع ،قسم
علوم نظامى : حالت


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها