طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mantoux test به فارسی mantoux test یعنی چه

mantoux test


(طب )ازمايش درجه حساسيت شخص نسبت به ميکرب سل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها