معنی و ترجمه کلمه manufacture (to) به فارسی manufacture (to) یعنی چه

manufacture (to)


ساختن
معمارى : درست کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها