معنی و ترجمه کلمه manuscript به فارسی manuscript یعنی چه

manuscript


دستخط،کتاب خطى ،نسخه خطى ،نوشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها