طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه manuscript به فارسی manuscript یعنی چه

manuscript


دستخط،کتاب خطى ،نسخه خطى ،نوشته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها