معنی و ترجمه کلمه many valued به فارسی many valued یعنی چه

many valued


داراى دو قيمت يکى حقيقى ديگرى دروغين ،بس ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها