طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mao (monoamine oxidase inhibitor) به فارسی mao (monoamine oxidase inhibitor) یعنی چه

mao (monoamine oxidase inhibitor)


روانشناسى : بازدارنده اکسيداز تک امين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها