معنی و ترجمه کلمه map orientation به فارسی map orientation یعنی چه

map orientation


توجيه نقشه
علوم نظامى : توجيه کردن نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها