معنی و ترجمه کلمه marine aircraft به فارسی marine aircraft یعنی چه

marine aircraft


علوم هوايى : هواپيمايى براى عمل کردن روى سطح اب هواپيماى قابل شناور شدن روى سطح اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها