معنی و ترجمه کلمه mark sensing به فارسی mark sensing یعنی چه

mark sensing


علامت زدن با مداد نرم ،نشان يابى ،نشان دريابى ،نشان گذارى
کامپيوتر : نشان دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها