معنی و ترجمه کلمه marking panel به فارسی marking panel یعنی چه

marking panel


پرده مخابرات ،پرده شناسايى
علوم نظامى : پرده علامت گذارى مين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها