طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mature به فارسی mature یعنی چه

mature


رشيد،حال شده ،موعد رسيده ،واجب الادا تکميل کردن ،بالغ شدن ،حال شدن ،کامل شدن ،به حد کمال رسيدن ،بالغ ،رشد کردن ،سررسيده شده ،بحد بلوغ رساندن ،بحد رشد رساندن ،کامل کردن
قانون ـ فقه : حال ،واجب الادا شدن
روانشناسى : باليده
باز رگانى : به موعد چيزى رسيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها