معنی و ترجمه کلمه maximum current به فارسی maximum current یعنی چه

maximum current


جريان پيک
علوم مهندسى : جريان حداکثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها