طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه maximum operating voltage به فارسی maximum operating voltage یعنی چه

maximum operating voltage


علوم مهندسى : ولتاژ کار حداکثر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها