طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه maximum safe temperature به فارسی maximum safe temperature یعنی چه

maximum safe temperature


علوم مهندسى : درجه حرارت مجاز حداکثر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها