معنی و ترجمه کلمه mean horizontal candlepower به فارسی mean horizontal candlepower یعنی چه

mean horizontal candlepower


الکترونيک : شمع افقى متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها