معنی و ترجمه کلمه mean solar day به فارسی mean solar day یعنی چه

mean solar day


نجوم : روز متوسط خورشيدى
علوم نظامى : روز متوسط شمسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها