طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه mean time to failure به فارسی mean time to failure یعنی چه

mean time to failure


زمان ميانگين تاخرابى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها