طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه means-end capacity به فارسی means-end capacity یعنی چه

means-end capacity


روانشناسى : استعداد درک وسيله - هدف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها