معنی و ترجمه کلمه measuring transformer به فارسی measuring transformer یعنی چه

measuring transformer


علوم مهندسى : ترانسفورماتور اندازه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها