معنی و ترجمه کلمه medical fitness for marriage به فارسی medical fitness for marriage یعنی چه

medical fitness for marriage


قانون ـ فقه : قابليت صحى براى ازدواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها