معنی و ترجمه کلمه mess gear به فارسی mess gear یعنی چه

mess gear


وسايل غذاخورى ،جعبه ظروف سرباز يا مسافر
علوم نظامى : وسايل نظافت نهارخورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها