معنی و ترجمه کلمه metallic packing به فارسی metallic packing یعنی چه

metallic packing


لايى فلزى
علوم مهندسى : پوشش فلزى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها