معنی و ترجمه کلمه metallic packing به فارسی metallic packing یعنی چه

metallic packing


لايى فلزى
علوم مهندسى : پوشش فلزى


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها