طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه microprogrammable computer به فارسی microprogrammable computer یعنی چه

microprogrammable computer


کامپيوتر : کامپيوتر ريزبرنامه پذير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها