معنی و ترجمه کلمه militant به فارسی militant یعنی چه

militant


ستيزگر،اهل نزاع وکشمکش ،جنگ طلب


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها