معنی و ترجمه کلمه militant به فارسی militant یعنی چه

militant


ستيزگر،اهل نزاع وکشمکش ،جنگ طلب


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها