طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه minor premise به فارسی minor premise یعنی چه

minor premise


روانشناسى : مقدمه صغرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها