طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه misery به فارسی misery یعنی چه

misery


بدبختى ،بيچارگى ،تهى دستى ،نکبت ،پستى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها